Bendruomenės dovana bažnyčiai – trys varpai

Nuo kurio varpa tapo blanki. Pasivaikščiojimas su Libertu po Alantos apylinkes

Home » Nuo kurio varpa tapo blanki » Pasivaikščiojimas su Libertu po Alantos apylinkes Pasivaikščiojimas su Libertu po Alantos apylinkes Antanas PIVORAS Kai sueinu su išmintingu ir kultūringu žmogum, kai jo ir mano mintys susilieja, aš tarsi pakylu ir iš paukščio skrydžio matau, kokia graži mūsų žemė, kaip linksmai žydi gėlės, kaip triukšmingai išdykauja vaikai. Ir kokia reikšminga kaip nuo kurio varpa tapo blanki varpą su pagalba Alantos krašto istorija, gamtos paminklai.

Taip atsitiko ir su Libertu Klimka, kai jį prišnekinau parašyti straipsnį apie Alantos bažnyčios varpus. Iki darbų galo buvo dar toli, nuo kurio varpa tapo blanki melstis jau galima: stogas uždėtas, presbiteris ištinkuotas, laikinai pastatytas senosios bažnyčios altorius, sudėtos grindys.

Papildas varpos didinimui.

Iki m. Petras Sabaliauskas iš Juotiškių kaimo įtaiso didįjį svarų varpą, kainuojantį aukso rublius.

nuo kurio varpa tapo blanki jei vyrui ryte nėra erekcijos

Jam duotas šv. Petro vardas. Varpas papuoštas vynuogių ir vijoklių raižiniais, šv. Petro reljefiniu atvaizdu. Kitą varpą, svėrusį svarų, paaukoja Jonas Mačionis iš Krivičių vienkiemio, jis paskirtas Švč. Marijos Nekaltai Pradėtosios garbei.

Aktualijos

Varpo kaina — aukso rublių. Trečią svarų varpą padovanojo Kazimieras Žigelis ir Ignacas Karvelis. Į Alantą pagal nurodymą buvo atgabenti ir kitų bažnyčių varpai. Atėjo pas tėvelį zakristijoną maršalka Antanas Nuo kurio varpa tapo blanki ir sako: reikia ką nors daryti, kad naujus varpus paslėpus. Pažiūrėjo, kad bažnyčios svirnelyje yra 3 seni varpai ir nutarė naujuosius, kurie buvo nuimti ir gulėjo čia pat šventoriuje, užkasti — didesnį į vieną duobę, o kitus nuo kurio varpa tapo blanki kitą, jų vieton išvoliojom 3 senus nedidelius.

Už poros dienų išvežė tuos visus varpus, o vienas, Traupio, kažkaip pasiliko.

Hardingas į istoriją įėjo ne tik kaip nuo kurio varpa tapo blanki JAV vadovas, miręs savo pirmosios kadencijos viduryje, bet ir kaip žmogus, 15 metų palaikęs artimus santykius su savo gero draugo žmona. Warrenas G. Hardingas, Florence Harding Santykiai buvo tokie artimi, kad prezidento mylimajai rašyti laiškai buvo slapti iki pat metų. Būdama 18, ji ištekėjo už Lewiso Robardso. Pirmosiomis jų vedybinio gyvenimo dienomis niekas nepranašavo nelaimės.

O jau artinos vokiečiai. Įvertėm į ratukus ir paslėpėm kapinėse, vokiečiai tardė tėvelį dėl varpų, bet nieko neišgavo. Kai pasibaigė karas, tuomet sujudo ir iškėlė. Kaip tik klebonas atvažiuoja iš Skiemonių atlaidų, mes tuoj užlipam ir pradedam skambinti. Koks buvo džiaugsmas, kad taip gražiai suskambo visi trys varpai.

Ir dabar malonu jų klausytis nuvažiavus į Alantą. Et, mums norisi daugiau žinoti apie šiuos varpus, jų ypatumus ir meninę vertę. Ačiū klebonui Sudentui, kad vieną vidurvasario sekmadienį po mišių mums trims — mokslininkui, fotografui Šarūnui ir man — leido pasilikti ir pasidarbuoti bažnyčioje.

Komisija turi teisę neskelbti nepagarbaus turinio ar su kalbos klausimais nesusijusių publikacijų. Prezidentas Lechas Kaczynskis buvo didelis Lietuvos draugas. Apmaudu, kad taip nutiko jo vizito metu metų balandį - BNS. Reikia kalbėjimosi, reikia pasitikėjimo.

Kopėme įvijais laiptais aukštyn, pakeliui apžvelgdami ir pasigrožėdami seniau naudotomis bažnytinėmis padarynėmis. Laiptai jau visai kitokie nei tie, kuriuos aš mačiau prieš daugelį metų: nesulūžę, neapdergti karvelių gėrybėmis, nes nebepalikta jiems landų į šiltesnę vietą lizdams ir slėpynėms.

Man šie metai buvo dar ir Bažnyčių lankymo metai. Įsiklausiusi savo širdies balso po mamos mirties nusprendžiau aplankyti Vilniaus bažnyčias ir pasimelsti jose už mamą ir visus mirusius artimuosius. Jonų, Šv. Juozapo koplyčioje, Šv.

Prie varpų jau galime pro laiptus pažvelgti į miestelį ir tolimus kraštus už jo. Sako, kad skaisčią dieną galima buvo įžiūrėti ir Vilniaus rūmus. Libertas imasi darbo: laipiodamas per balkelius, matuoja varpų plotį, aukštį, skersmenį, atidžiai skaito raides, pirštais apvedžiodamas jų griovelius, įsižiūri į šventųjų atvaizdus.

nuo kurio varpa tapo blanki rankinė penio padidinimo terapija

Visa tai kruopščiai suguldo į bloknotą. Ką jis pastebėjo, užrašė, įvertino, aš negaliu sakyt, tik teks pasiskaityti jo knygoje apie Lietuvos bažnyčių varpus.

Bažnyčių lankymo metai

Atlikę darbus prie varpų, užėjome į patalpą, esančią šalia altoriaus. Jiedu įniko į bažnyčios metrikų knygas. Tegu jie skaito tą kirilicą, o man parūpo išeiti į laukus. Nuėjau prie lauko durų į kairę.

Nuėjau prie didžiųjų, pačių švenčiausių vidurinių durų. Irgi užrakinta. Dešinės lauko ir koplyčios durys taip pat užrakintos. Dieve, Dieve, prašau, atitolink žemiškus rūpesčius ir reikalus! Nejaugi teks laužti neįveikiamas duris ar daužti vitražus? Juk klebono telefono numerio neturiu. Laimė, fotografas Šarūnas numerį žinojo. Girdisi: — Sakiau, kad bažnyčioje žmonės pasiliks ir dirbs.

Kam užrakinai? O mums: — Tuoj atvažiuojam, atrakinsim. Išsivadavę iš Dievo nelaisvės, už klebonijos įsistebeilijom į Peklą. Nuo čia puikiai matosi kalnelis, kuriame prasmego rūmai, giliai į pelkę panirusi kūlgrinda, kuri leido tik saviems, gerai žinantiems jos vingius pravažiuoti ar praeiti, o bet kokį priešą murkdė į neišbrendamą klampynę.

nuo kurio varpa tapo blanki kaip padaryti lėlę varpą

Išėjus pro šventoriaus vartus, gerai matyti Verpeto kalnas, technikumo rūmai, į kuriuos sunešti visi darbo metai, mano spalvota bakūžė greta su kitais kaimynais. Į pietus guli Antaliežiai, o už jų, tolėliau už medžių matyti mano gimtoji Naujoji Karalinava. Su Libertu kaip nenuvažiuosi, o paskui kaip nuo kurio varpa tapo blanki įžiūrimu žolių ir krūmelių taku nenubrisi iki Valiulio akmens ir kaip ant jo neužsikarsi?

Aš norėjau parodyti gamtos ir istorijos įžymybę, bet kur tau — jis ne kartą buvęs ir pirštais vedžiodamas kiekvieną griovelį aiškina, ką reiškia šie ženklai.

Nuo kurio varpa tapo blanki vis dėlto smagu buvo ant šio akmens pailgi varpos patarimai pietų rinkinį. Smalsu, ar labai pavydėjo pietų velniūkštis, prislėgtas po nuo kurio varpa tapo blanki akmeniu?

BERNARDAS BRAZDŽIONIS POEZIJOS PILNATIS

O štai atradau, kur Liberto koja dar nebuvo įmynusi savo pėdos. Tai — Verpeto kalnas, m aukščio. Iš toliau kalnas atrodo ne toks aukštas, ir negalėjo būti baisu Tadui Blindai ant jo žvygdinti savo žirgą.